Pedias_Disclaimer162x78

Wettelijke vermelding
De toegang en het gebruik van deze website van Voetverzorging Pedias is onderworpen aan de volgende gebruiksbepalingen en -voorwaarden:

U bent als bezoeker van deze website zelf verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van deze bepalingen aan eenieder die deze website door uw toedoen bekijkt.

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en bepalingen.

Voetverzorging Pedias houdt zich het recht voor de inhoud van deze website op enig moment en zonder mededeling vooraf te wijzigen, verwijderen of te herzien.

Toegang tot de website
Voetverzorging Pedias kan de beschikbaarheid en/of een ononderbroken gebruik van deze website niet garanderen. Voetverzorging Pedias doet haar uiterste best om de inhoud van de website foutloos en virusvrij te laten zijn. Garanties geven wij evenwel niet af. Voetverzorging Pedias behoudt zich het recht voor uw toegang tot de website op enig moment en zonder opgave van reden(en) beëindigen, op te schorten of te weigeren.

Auteursrecht
©opyright 2000… Blaise B.V., Almere. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, het beeldmateriaal en ander materiaal op deze website zijn eigendom van Voetverzorging Pedias of worden met toestemming van de betreffende eigenaar gebruikt.

Diensten- en productaanbod
Voetverzorging Pedias behoudt zich het recht voor de prijzen van de op deze website aangeboden producten en/of te wijzigen. Plaatsing van de aangeboden producten op deze website betekent niet dat deze producten in voorraad aanwezig zijn. Eén en ander kan inhouden dat voor een bepaald product een levertijd bestaat. Voetverzorging Pedias doet haar best deze levertijd zo kort mogelijk te houden.

Handelsmerken
De aanduiding “Voetverzorging Pedias” is een geregistreerde handelsmerk. Alle op deze website getoonde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Websites van derden
Voetverzorging Pedias is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, of voor websites vanwaar u toegang hebt gekregen tot deze website of waar u op komt vanuit deze website. Een Link op deze website naar websites van derden zijn niet door Voetverzorging Pedias gecontroleerd. Voetverzorging Pedias is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor gelinkte websites en de inhoud ervan.

Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden
Voetverzorging Pedias zal deze gebruiksbepalingen en –voorwaarden incidenteel en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Voetverzorging Pedias adviseert haar website-bezoekers om deze bepalingen en voorwaarden regelmatig te controleren. Voortgezet gebruik van deze website betekent dat u de bijgewerkte of herziene bepalingen accepteert.

Bescherming gegevens
Persoonlijke gegevens die via deze website aan Voetverzorging Pedias worden verstrekt, worden op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde verstrekt aan derden. U verklaart zich accoord hiermee door ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u vragen en/of opmerkingen heeft over ons beleid inzake de bescherming van gegevens, stuurt u dan een E-mail naar Voetverzorging Pedias Info-Desk.

Disclaimer
De op deze website gepresenteerde informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie-voorziening. Ondanks het feit dat de uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij het voorbereiden en presenteren van de op deze website gepubliceerde informatie, kan Voetverzorging Pedias niet instaan voor de juistheid ervan. De informatie kan niet actueel zijn of niet van toepassing zijn op specifieke omstandigheden.
Voetverzorging Pedias is niet aansprakelijk voor onjuistheden of weglatingen op deze website.
Voetverzorging Pedias is niet aansprakelijk voor beslissingen die u neemt op basis van de op deze website gepresenteerde informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Voetverzorging Pedias verklaart zich niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van of de toegang tot deze website of de daarin opgenomen informatie.

Rechterlijke bevoegdheid
Uw gebruik van deze website en de toepassing van deze bepalingen en voorwaarden dienen naar Nederlands Recht te worden beoordeeld. Uitsluitend een in Nederland gevestigd Gerechtshof is bevoegd inzake geschillen die op grond van de hier vastgelegde bepalingen en voorwaarden of het gebruik van deze website optreden.